Antalet djurföretag i jordbrukssektorn minskar samtidigt som arbetsbehovet ökar

Antalet jordbruksföretag minskar. År 2020 fanns det 4 000 färre företag än 2016. Det är framför allt lantbrukare med djurhållning som minskar. De visar den stora Strukturundersökningen inom jordbrukssektorn som Jordbruksverket genomförde under 2020.

Sedan 2016 har antalet jordbruk minskar med 7 procent. Relativt sett är det främst företag med inriktning mot skötsel av lantbruksdjur som minskar mest. I den gruppen har 10 procent av alla företag försvunnit sedan 2016 och bland växtodlingsföretag och jordbruk med blandad verksamhet ligger minskningen på 6–7 procent. Det är främst mellanstora jordbruk som minskar i antal

Det här är en trend som sträcker sig över en längre period. Jämfört med 2005 finns det  i dag 34 procent färre företag med inriktning mot skötsel av lantbruksdjur och 21 procent färre med inriktning mot växtodling. Företag som kategoriseras som mjölkkoföretag har minskat mest, de var 20 procent färre 2020 jämfört med 2016.

Det totala arbetsbehovet har minskat med 6 procent sedan 2016. Här skiljer det sig inte åt mellan växtodlingsföretag och företag med inriktning mot lantbruksdjur, vilket kan förklaras av att djurföretagen har ökat i storlek snabbare än växtodlingsföretagen då det totala arbetsbehovet är större i de förstnämnda företagen.

Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor.

 

Fler nyheter i Primärproduktion och Värdekedjan

foodora och Scan lanserar nya köttiga matkassar

Nu lanserar foodora i samarbete med Scan två nya matkassar – en Burgarkasse som utvecklats med Jureskogs och en Köttkasse i samarbete med AG Kötthandel.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem