”Förenkla lanseringar av nya produkter”

Visst är det spännande med nya produkter, råvaror och smaker från våra duktiga livsmedelsproducenter. Nyheter driver intresse för mat och för hela vår industri.

Vi har flera trender och drivkrafter just nu som stärker vår svenska livsmedelsindustri, inte minst med det kraftigt ökade intresset för lokalt både inom råvaror och produktion. Samtidigt vet vi att nyheter, inspiration och innovation driver intresse och betalningsvilja hos konsumenter.

Min mening är att vi måste underlätta för svenska livsmedelsproducenter att lansera nya produkter till dagligvaruhandeln.

Idag har vi ett system som gör att det för många produktkategorier endast finns två tillfällen per år då det går att lansera nya produkter och detta ska göras med fyra månaders framförhållning.

Dagens system syftar till att förenkla hantering av produktinformation i handeln men hämmar innovationskraft och möjligheten för producenter att ta kontrollerade risker i samband med investeringar.

Producenter måste avisera sina föreslagna nyheter minst fyra månader i förväg till dagligvaruhandeln. Sedan pågår en lång process där man kvalitetssäkrar produktinformation och beslutar sig för vilka produkter som får möjligheten att komma in på butikens hylla. Till detta begränsas de flesta produkter av att endast ha möjligheten att komma in vid två tillfällen per år.

Med dagens digitaliserade informationssamhälle gör vi saker snabbt och enkelt, vi skickar all form av viktig och oviktig information med sekundprecision och då kan vi inte låsa fast oss att det tar fyra månaders granskning för att kvalitetssäkra produktinformation innan en ny produkt kan görs säljbar i dagligvaruhandel.

För att lyckas med ökad innovation måste vi också se till att underlätta för producenter att nå ut med sina produkter snabbt och enkelt till konsumenter.

Riskviljan i branschen är ofta mycket låg bland många aktörer vilket delvis hänger ihop med ett oerhört komplicerat och trögt system för den svenska dagligvaruhandeln att ta beslut för eventuell listning av nya produkter och detta är hämmande för innovation, investeringar och entreprenörer inom vår bransch.

Vägen framåt måste innehålla lösningar för ett snabbare flöde och förenklingar att lansera nya produkter hela vägen ut till konsument. Kan detta innebära en möjlighet för någon ny aktör att utmana de befintliga?

För visst är det spännande med nya produkter, råvaror och smaker!

Av: Johan Persson,

vd Solinas samt styrelseledamot i Livsmedel i fokus

Dela

Fler nyheter i Arkiv och Värdekedjan

Konsumenterna vill ha svenskt kött i hamburgarna

Det ska vara svenskt kött i hamburgarna, tycker konsumenterna. En ny undersökning från Capacent på uppdrag av Max Burgers visade att så många som nio av tio svenskar föredrar svenskt kött när de väljer mat.