Hållbar fisk med protein från skogen

Forskare från Rise har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av restprodukter från skogsindustrin. Nu ska det internationella projektet knyta samman aktörer så att produktion av hållbart fiskfoder kan bli verklighet.

Fiskuppfödning är en snabbt växande industri över hela världen. Men tillväxten är inte hållbar så länge den odlade fisken matas med soja- eller fiskmjöl. I stället behöver nya, hållbara proteinkällor utvecklas.

Single cell proteiner, SCP, producerade av skogsbaserade sockerarter är ett sådant exempel. Den hållbara cirkeln sluts i och med att råvaran består av restprodukter, såsom grenar, toppar och andra sidoströmmar som tidigare inte använts på liknande sätt.

– Vi ser att intresset för att hitta alternativa och hållbara foder har ökat de senaste åren. Arbetet med att framställa single cell protein ur skogsbiomassa har visat goda resultat och nu arbetar vi för att kunna ta ytterligare steg mot kommersiell produktion, säger Mihaela Tanase-Opedal, projektledare på Rise norska dotterbolag Rise PFI

Det internationella projektet FISK ska driva på utvecklingen och knyta samman aktörer från olika industrier. Det är ett samarbete mellan forskare på Rise i Sverige och Norge och aktörer från både skogs- och havsbruksnäringen.

Nu ska tester kring fiskhälsa, produktkvalitet, miljö, nya foderingredienser och produktionsteknologi genomföras samtidigt som en affärsmodell ska utvecklas.

 

Projektet FISK leds av Rise Processum i Sverige och Rise PFI i Norge. Intressenter är Wood Works, Norrskog, Sveaskog, Synergifabrikken och Domsjö Fabriker. Det finansieras av EU-programmet Interreg Sverige – Norge, Region Västernorrland, Synergifabrikken AS, Tröndelag Fylkeskommune och Rise Processum AB. Hela projektet omfattar totalt 1 miljon euro på tre år.

 

 

 

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk och Forskning och Hållbarhet

Löfbergs nya mål: “Noll avfall”

Löfbergs tillsätter en innovations- och transformationschef för att leda företagets cirkulära transformation. Dessutom är det klart att finanschefen Fredrik Nilsson går in som tillförordnad vd i november när Lars Appelqvist lämnar kafferosteriet för HK Scan.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem