Kunskapen om honung är generellt låg

Honung är ett av världens tredje mest förfalskade, något som många inte känner till. 72 procent av de konsumenter som köper sin honung i butik känner inte till detta och 93 procent av dem hade önskat att det fanns en ursprungsmärkning för att underlättat köpet.

Äkta honung utsätts idag för stor konkurrens från importerade produkter som uppges vara honung men som inte är det. Det är ett av världens mest förfalskade livsmedel.

För att kunna öka försäljningen av andelen oförfalskad honung skriver Biodlingsföretagarna i ett pressmeddelande att kunskapen om honung och andra biprodukter behöver spridas. ”Konsumenterna behöver informeras om vad honung är, vilken nytta honung gör för miljön och den biologiska mångfalden. Konsumenterna behöver också förstå att bin är nödvändigt för övriga jordbruket, fröodlingen och frukt- och bärodlingar, då dessa är helt beroende av honungsbin och vilda pollinerare för pollinering”, skriver de.

I en undersökning från våren 2021 köper 7 av 10 konsumenter sin honung i livsmedelsbutik. 72 procent av dessa känner inte till att honung är ett av världens tredje mest förfalskade livsmedel och av dessa använder 54 procent honung dagligen eller minst en gång i veckan. Nio av tio (93%) hade önskat att det fanns en ursprungsmärkning då det hade underlättat köpet.

– Utifrån denna information ville vi inom Biodlingsföretagarna göra en undersökning bland inköpare i detaljhandeln för att ta reda på mer om hur de tar beslut kring inköp av honung, hur mycket de vet om honung samt hur de uppfattar att intresset av honung är från konsumenterna, säger Helena Ring Johansson, ordförande i Biodlingsföretagarna.

Det visar sig att kunskapen är mycket låg. Enbart 8 procent av personalen har någon specifik kunskap om honung.

Dela

Fler nyheter i Livsmedelssäkerhet och Värdekedjan

Succé för svenskt naturbeteskött – Coop har dubblat försäljningen

Ett ökat intresse för svenskt naturbeteskött har lett till dubblad försäljning i Coops butiker.
– Vi är glada för möjligheten att stötta svenska livsmedelsproducenter och ta ett helhetsansvar, säger Majsan Pense på Coop Sverige.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem