Nu är det möjligt att panta restaurangernas engångsförpackningar

Nu inför företaget &Repeat ett nytt pantsystem för restaurangernas engångsförpackningar. Målet är att det inom fem år återvinns cirka 80 procent av dessa förpackningar. Från och med 1 december finns systemet på 40 restauranger i Stockholm.
– Vi är duktiga på att återvinna flaskor och burkar, men det här är en kategori där vi har en bit kvar att gå. Jag hoppas att vi får till en förändring, säger Tor Espen Steinvik, vd och grundare av &Repeat till Livsmedel i fokus.

Svenskar är bland de bästa i världen på att panta. 2019 pantade vi i snitt 208 burkar och flaskor per person. Men det svenska pantsystemet är framför allt uppbyggt kring PET-flaskor och burkar.

Det har varit sämre med återvinningen av snabbmatsförpackningar. I dag återvinns en femtedel av alla engångsförpackningar, något som det nystartade bolaget &Repeat har för avsikt att förändra. I veckan lanserade de ett nytt pant- och sorteringssystem för engångsförpackningar från restauranger. Målet är att på tre till fem år komma upp i nivå med återvinningen av aluminiumburkar, där 80 procent återvinns i dag.

Från den 1 december kan restaurangkunder som handlar på kedjorna Panini Internazionale, Lett, Zucalo och Maholo få fyra kronor i pant på förpackningar som lämnas till återvinning. Systemet fungerar både för dem som äter på restaurangen eller väljer hämtmat.

– Vi gör det nu möjligt för restaurangbranschen att gå över till ett cirkulärt system och på så sätt ta ett stort kliv framåt inom ett område med stora miljöutmaningar. Vi utbildar restaurangkunderna och ger dem ett ekonomiskt incitament att återvinna och sortera bättre. Dessutom säkerställer vårt system för insamling att materialet kan används fler gånger. Vi ska få engångsartiklar att bli flergångsartiklar, något som kommer bidra starkt till att få ner koldioxidutsläppen, säger Tor Espen Steinvik, vd och grundare av &Repeat.

Foto: Tor Espen Steinvik, vd &Repeat

Det finns en form av tillit i det nya pantsystemet. Konsumenten tar ett fotografi på sitt återvinningskärl eller sin återvinningsstation, oavsett om det är hemma, på kontoret eller containern som står uppställd i kvarteret. Bilden skickar han eller hon sedan in till &Repeat som godkänner den som en återvinningsstation. Själva panten på fyra kronor får vederbörande tillbaka genom att scanna QR-koden som finns på förpackningen.

Det nya Pantsystemet införs till att börja med på 40 restauranger i Stockholm som ingår i ovan nämnda kedjor.

– Nu förenklar vi för våra kunder att återvinna på ett smart sätt. De senaste åren har vi gjort mycket inom hållbarhet både när det gäller råvaror vi köper in och vilka material vi använder i våra förpackningar. Nu förbättrar vi återvinningen av våra förpackningar vilket är ett väldigt bra och naturligt nästa steg. Nu ska vi få kunderna att hänga med på den resan, säger Ricard Constantinou, grundare av Panini Internazionale.

Efter lanseringen i Sverige finns planer på övriga Norden. I mars 2021 introduceras systemet i Oslo och senare under året även i Köpenhamn samt Helsingfors.

– Vi är även öppna för framför allt både Malmö och Göteborg i Sverige. Vill branschen vara med så vill vi så klart köra, säger Tor Espen Steinvik.

 

 

Fler nyheter i Hållbarhet och Restaurang

Räddad mat har ökat med 70 procent

Under 2020 räddade Matsmarts kunder 8 591 ton mat från att bli matsvinn. Det är en ökning med 70 procent från föregående år. Mest mat räddades i Stockholmsregionen, där Matsmarts kunder köpte 1 815 ton mat som annars hade hamnat i soptunnan.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem