Nu ska det satsas mer på livsmedelsinnovationer i Skåne och Blekinge

Nu ska det bli enklare för små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin i Skåne och Blekinge att utveckla sina innovationer. I projektet Foodtech Innovation Network ska företagen få stöd i innovationsprocessen i form av kunskap, infrastruktur och samarbetsmöjligheter.
– Vi startade 1 september och håller just nu på att bygga upp nätverket, säger Emelie Olsson, innovationsledare på Innovation Skåne till Livsmedel i fokus.

Sverige har länge varit framstående när det gäller innovationer. Vi har så länge som det har mätts i EU legat i topp och vi ligger före både USA och Kina. Men detta gäller inte livsmedelssektorn, där vi hamnar någonstans i mitten inom EU.

Med projektet Foodtech Innovation Network ska innovationskraften i södra Sverige öka. Genom att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte samt tillgängliggöra testbäddar ska små och medelstora företag i Skåne och Blekinge kunna utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter från olika delar av branschen. Bakom projektet står Innovation Skåne, Lunds universitet Institutionen för Livsmedelsteknik och Institutionen för Kemiteknik, Netport Science Park och Packbridge.

– Trots goda förutsättningar kan vi se hur resurser inte används till dess fulla potential. Genom att stötta innovationskraften hos små och medelstora företag bidrar vi till tillväxt på hemmaplan samtidigt som vi kan sprida innovativa foodtech-lösningar ut i världen, säger Emelie Olsson, Innovationsledare på Innovation Skåne.

Målet är att bidra till tillväxt i Skåne och Blekinge. Detta genom att accelerera innovationskraften i små och medelstora företag inom foodtech som på sikt kan bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar genom skalbara innovationer. Projektet tillgängliggör testbäddar där små och medelstora företag kan utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter. Företagen kommer också att erbjudas utbildning och i vissa fall även innovation- och tillväxtstöd.

– För att vara medlem behöver man vara ett SME (små- och medelstora företag, reds anmärkning) och man måste vilja bidra till framtidens livsmedelssystem. Vill man bara veta vad som händer är det möjligt att gå in på vår hemsida och registrera sig som vän till projektet, förklarar Emelie Olsson.

Projektet pågår till våren 2023 och finansieras delvis av EU:europeiska regionala utvecklingsfonden för Skåne och Blekinge.

Ansökan eller om man vill gå med som vän, görs på projektets hemsida foodtechinnovationnetwork.com.

Fler nyheter i Forskning och Värdekedjan

Gårdar med djur har större näringsöverskott än växtodlingsgårdar

Växtnäringsutnyttjandet för kväve, fosfor och kalium varierar stort mellan olika typer av gårdar. Det visar en nyligen publicerad rapport från Greppa Näringen, ett samverkansprojekt som erbjuder gratis miljörådgivning till svenska lantbruk.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem