Regeringen satsar på surströmming och gödsel

Brist på surströmming och hotet om en kommande brist på gödsel att fått regeringen att agera:
– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna, som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att  ta fram en färdplan för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning. Uppdraget omfattar även att stödja pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola för att bättre ta till vara fiskets fulla potential och öka fiskets bidrag till den svenska livsmedelsförsörjningen. Det handlar bland annat om att kunna förädla de restströmmar som uppstår vid sillfilétillverkning och för att utveckla livsmedelsproduktion av andra fiskarter som i dag inte går till livsmedel.

– Jag hoppas att detta gör att vi inte förlorar företag och den kulturellt viktiga surströmmingen, säger Anna-Caren Sätherberg i en kommentar och fortsätter:

– Fiskets bidrag till den svenska livsmedelsförsörjningen har stor potential att öka.

Jordbruksverket har även fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för ökad gödselproduktion inom Sverige och EU. I dag uppgår det svenska gödselbehovet till cirka 870 000 ton gödselmedel som består av dels rena kvävegödselmedel och blandade produkter.

– Det är uppenbart att vi behöver minska osunda beroenden av såväl skurkstater som fossila insatsvaror. Att vi ökar vår inhemska försörjningsförmåga är en central framtidsfråga för att säkerställa en tryggad och lönsam livsmedelsproduktion här i Sverige, säger Anna-Caren Sätherberg.

Den största delen av importen kommer från Tyskland, Finland och Danmark. Innan kriget i Ukraina uppgick även den svenska importandelen från Ryssland och Belarus till cirka 20 procent.

Det nya uppdraget om surströmmingsfärdplanen ska presenteras senast den 30 mars 2023 medan gödseluppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023 och

Dela

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk och Primärproduktion

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.