Ursprungsmärkning av kött på restaurang: ”Ett mervärde för konsumenterna”

Restauranger och storkök kan snart bli tvungna att uppge ursprungsland på köttet de serverar.
– Vi vill underlätta för de konsumenter som vill välja svenskt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen ska göra en anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Något som landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg kallar ”en ambitionshöjning vad gäller konsumenternas möjlighet att göra medvetna val”.

– Vi i Sverige har ett gott djurskydd och låg antibiotikaanvändning och vår svenska köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Att köttet är svenskt kan därför vara ett mervärde för konsumenter, säger hon.

En medlemsstat får anta nationella åtgärder om obligatorisk ursprungsmärkning, men det måste dock finnas goda skäl för detta. Man ska kunna motivera att det finns en koppling mellan kvalitet och ursprung och också kunna visa att en stor del av befolkningen i ett land tycker att det är viktigt.

En konsumentundersökning som Livsmedelsverket nyligen gjort visar att mer än åtta av tio tillfrågade anser att information om ursprung för kött på restaurang är viktigt.

David Jonasson, köttbonde i Umeå tror att det kommer att öka intresset för lokalproducerat kött.

– I butiken syns det varifrån köttet kommer medan det kan vara obekvämt för gästen att ställa frågan på restaurangen, säger han i en intervju med Sveriges Radio.

Magnus Kassman, köksmästare och inköpsansvarig på restaurang Cinco i Umeå, tycker också att beslutet är bra:

– Folk vill veta och frågar ändå ofta varifrån köttet kommer.

Om förslaget går igenom ska de nya bestämmelserna gälla i två år och sedan utvärderas. Restaurangerna får välja om de vill ange köttets ursprung skriftligt på menyn eller muntligt om gästerna frågar.

I dag finns tydliga EU-bestämmelser om hur information om ursprung ska lämnas för färdigförpackat kött som till exempel säljs i butik. Däremot finns inget motsvarande krav för kött som serveras på restaurang eller i offentliga storkök.

Dela

Fler nyheter i Primärproduktion och Restaurang

LRF:s present till den nya regeringen: Ett energipaket

Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillför vi ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion. Det är budskapet som LRF nu skickar till den nya regeringen.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem