Elpriset släcker tomatodling – skånska riksdagspolitiker ökar trycket på regeringen

500 ton svenska tomater kommer att försvinna från marknaden. Det är resultatet av att Sveriges största tomatodlare, Nordic Greens Trelleborg, ställer in sin odling under vintersäsongen på grund av det höga elpriset.

Sveriges största tomatodlare Nordic Greens Trelleborg ställer in sin odling under vintersäsongen. Det rapporterar tidningen Land Lantbruk.

Anledningen är det höga elpriset. Företaget har ungefär 160 000 kvadratmeter växthus, av vilka 20 000 är utrustade med ledbelysning där man odlar 30 och 40 ton tomater i veckan under vinterhalvåret.

– Det kostar helt enkelt för mycket med belysningen men ännu är det för tidigt att säga exakt hur stort avbräck det kommer att bli för oss rent ekonomiskt, säger platschefen Mindaugas Krasauskas till tidningen.

Samtidigt som många skånska livsmedelsproducenter går på knäna har skånska riksdagspolitiker från flera partier nu enats om att göra gemensam sak för att få ner de höga elpriserna i södra Sverige, som hotar en stor del av den svenska livsmedelsproduktionen.

Mötet initierades av Livsmedelsakademin och hölls hos landshövding Anneli Hulthén i Skåne. Även företrädare för livsmedelsnäringen och energiföretag deltog.

– Detta är inte en valfråga och det är inte en skånsk angelägenhet, hela Sverige drabbas. Vi är glada att partierna är villiga att samarbeta för att hitta en lösning, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

De politiker som deltog var överens om att Sverige äger frågan om sitt eget elpris, inte EU. Därav måste man agera och rätta till den prismodell som i dag skapar enorma skillnader inom landet.

– Den skånska matproduktion har stor nationell betydelse. Jag kommer att driva på för en stabil situation med låga elpriser. Det är bra att göra gemensam sak för att öka trycket på regeringen. Vi behöver besked omgående, säger Niklas Karlsson, skånsk riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Dela

Fler nyheter i Förädling och Primärproduktion och Värdekedjan

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.