Alger i fodret gör korna mer klimatsmarta

Kan ett algbaserat fodertillskott användas för att minska utsläppen av metan från kor? Det ska ett nytt pilotprojekt ge svar på, där hela värdekedjan samlas för att tillsammans skala upp klimateffektiva lösningar för ett mer hållbart matsystem.

Utsläppen av metangas från kors matsmältning är ett både välkänt och omdiskuterat hot mot klimatet. Nu inleder Ica, KLS Ugglarps och Skånemejerier ett pilotprojekt tillsammans med den svenska startupen Volta Greentech med syfte att undersöka i vilken omfattning ett algbaserat fodertillskott kan minska utsläppen av metan.

Man ska även testa affärsmodellen och logistiken på gårdarna, liksom spårbarheten av mjölk- och köttprodukter med lägre klimatpåverkan genom produktionskedjan.

– Vi är övertygade om att samarbeten är det bästa sättet att driva utvecklingen framåt. För oss är det viktigt att fodertillskottet är enkelt att hantera på gårdarna och i foderproduktionen, att det fungerar bra för kornas välbefinnande, och att mjölken ska bibehålla samma höga kvalitet, säger Skånemejeriers vd José Antonio Lalanda.

Att hitta nya sätt och metoder för att minska utsläppen av växthusgaser kopplat till livsmedelsproduktion är något som ligger helt i linje med Icas hållbarhetsstrategi:

– Vi vill öka produktionen av svensk hållbar mat för att möta kundernas efterfrågan. Vi vill även stödja utvecklingen och se vilka möjligheter som finns för att i framtiden producera produkter med lägre klimatpåverkan, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica.

Fler nyheter i Forskning och Hållbarhet och Primärproduktion

Världen öppnas för svenskt fläsk: “Stor potential”

Regeringens satsningar på att öka svensk livsmedelsexport ger resultat. Nu är exporten av fläskköttsprodukter till Filippinerna i gång.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem