Betydligt fler väljer lokalproducerat under pandemin

35 procent av svenskarna har ökat sitt intresset för lokalproducerade produkter under pandemin. Det visar livsmedelsföretaget Orklas Hållbarhetsbarometer 2020, som bygger på en undersökning genomförd i oktober månad.

För andra året i rad presenterar Orkla Hållbarhetsbarometern där svenskarnas  syn på ett hållbart vardagsliv kartläggs. Ettusen respondenter har fått frågan om coronasituationen har förändrat deras uppfattning när det gäller hållbarhetsfrågor. Mer än en tredjedel uppgav att de har fått ett ökat intresse för att köpa lokalt producerade produkter.

– Svenskarna har i och med pandemin upptäckt vikten av både lokal livsmedelsproduktion och annan dagligvaruproduktion i Sverige. Beteendeutvecklingen är påtaglig, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Över 90 procent av de dagligvaror som Orkla säljer på den svenska marknaden produceras här, och bolaget ser att kunderna efterfrågar svenskproducerat. Men köpvanorna har också förändrats på andra sätt. Med fler som arbetar hemma och mer tid för hem och familj har även Orklas frysta färdigrätter skjutit i höjden, framförallt de växtbaserade alternativen. Även konsumtionen av chips gar ökat.

Undersökningen innefattade även andra områden såsom förändrade beteenden inom bland annat synen på klimatförändringarna, miljöpåverkan från produkter och köttkonsumtion. Där har man dock inte kunnat se några större förändringar.

Cecilia Gannedahl uppger i ett pressmeddelande att den stora förändringen kopplat till vikten av lokalproducerade varor är anmärkningsvärd eftersom stora beteendeförändringar vanligtvis sker över lång tid. Hon drar slutsatsen att den rådande situationen gjorde att vår sårbarhet blev uppenbar, och har haft en bidragande orsak.

Hållbarhetsbarometer bygger på en webbaserad kvantitativ studie som genomfördes under oktober 2020 av Ipsos på uppdrag av Orkla.

Fler nyheter i Corona och Dagligvaruhandel och Människor

Guide till klimatvänliga val i butiken

Hemköp startar ett pilotprojekt med klimatguidning i butik. Initialt ska kunder i sju utvalda butiker i fem städer ska kunderna guidas för att öka kunskapen kring hur de, utan att göra avkall på matglädjen, kan minska klimatpåverkan.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem