Ny studie: Därför ska klimatmärkningar vara svåra att undvika

En tredjedel av de svenska konsumenterna vill inte veta hur klimatet påverkas av deras matinköp. En hel del undviker dessutom aktivt klimatmärkningar för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende. Det visar en ny konsumentundersökning från SLU och Lunds universitet.

Produktionen av livsmedel står för en betydande del av de totala utsläppen av växthusgaser, och för att minska effekterna på klimatet måste konsumtionen förändras. Ett sätt att få konsumenter att handla mer klimatvänligt är att ge information om varornas utsläpp av växthusgaser på förpackningarna.

Nu har forskare från AgriFood Economics Center – ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet – undersökt hur konsumenter reagerar när olika köttprodukter är klimatmärkta.

Studien bygger på en enkätundersökning och ett inköpsexperiment.

Resultatet visar bland annat att de flesta konsumenter inte har något emot klimatmärkningen, men att så många som en tredjedel inte alls vill veta hur klimatet påverkas av deras inköp.

– Många konsumenter försöker undvika klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende, förklarar Anna Edenbrandt, forskare vid SLU.

Studien visar dock att konsumenter som inte vill veta vilken klimatpåverkan deras inköp har ändå ändrar sitt inköpsbeteende när informationen så att säga ”tvingas på dem”.

– En effektiv klimatmärkning ska därför vara svår att undvika och finnas på alla produkter. En frivillig märkning där bara produkter som är klimatvänliga märks får mindre effekt, säger Anna Edenbrandt.

Samtidigt visar studien att klimatmärkningen har störst inverkan på de som vill agera hållbart – och att de flesta av dessa individer faktiskt vill få klimatinformation när de handlar.

Fler nyheter i Dagligvaruhandel och Forskning och Hållbarhet

Dalarna möter Grekland i nytt koncept

Leksands knäckebröd och Fontana går samman i en gemensam kampanj. Tillsammans har de båda familjeföretagen tagit fram konceptet ”Dippa varje dag – med gott samvete”.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem