Koll på jordgubbarnas ursprung

Svenska jordgubbar står högt i kurs hos konsumenterna, men det förekommer en del felmärkning och fusk. Jordbruksverket utför därför kontinuerliga kontroller.

Svenska konsumenten har rätt att veta varifrån jordgubbar och andra frukter och grönsaker kommer, därför kontrollerar Jordbruksverket att märkningen av frukt och grönsaker är korrekt. De kontrollerar så att jordgubbarnas ursprungsland och kvalitetsklass tydligt framgår vid försäljningsstället. Kontrollerna sker i detaljhandelsledet inklusive torg och vid vägkanter.

– Även i dessa tider med spridning av covid-19 ska konsumenten kunna veta varifrån jordgubbarna kommer. Därför gör Jordbruksverket även i år kontroller som kommer att genomföras så coronasäkra som möjligt, säger Waldemar Ibron på Jordbruksverket.

I år har de kyliga månaderna i april och maj förmodligen försenat jordgubbssäsongen något jämfört med tidigare år, vilket kan leda till att tillgången på svenska jordgubbar dröjer. Många av de jordgubbar som säljs tidigt på säsongen kommer från länder som Spanien, Belgien, Nederländerna och Tyskland, något som naturligtvis är okej så länge som de är tydligt märkta med klass och ursprungsland.

– Vi får en del tips från uppmärksamma konsumenter som misstänker att jordgubbar är felmärkta eller som stött på jordgubbar utan märkning. Alla tips uppskattas och de kan vara till stor hjälp i arbetet med kontrollerna, säger Waldemar Ibron.

Om man misstänker att det förekommer fusk eller om det inte tydligt framgår varifrån bären kommer, skickas de på analys där det avgörs om de är odlade i Sverige eller inte.

Fler nyheter i Värdekedjan och Växtbaserat

Ny digital plattform för kaffe som ska demokratiserar värdekedjan

Löfbergs blir som första kafferosteri en del av konceptet Era of We – världens första digitala plattform som för samman samtliga aktörer i kaffets värdekedja. Syftet är att förändra och modernisera värdekedjan och ge mer tillbaka till odlare och konsumenter.
– Era of We är byggd och tillgänglig för alla odlare, både stora och små, som uppfyller uppsatta hållbarhets- och kvalitetskriterier, säger Martin Löfberg, grundare och ordförande av Era of We, till Livsmedel i fokus.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem