Gammal jäst limmar bäst – nytt projekt knyter samman värdekedjan

Kan uttjänt jäst från ölbryggning användas för att göra biobaserat lim till wellpappförpackningar och spånskivor? Det ska utvärderas i ett nytt projekt där bland annat Spendrups medverkar.
– I bästa fall kan vi knyta ihop en hel värdekedja, säger produktionschefen Jörgen Forsberg.

Det statliga forskningsinstitutet RISE ska tillsammans med en rad aktörer undersöka möjligheten att få fram ett cirkulärt, hållbart och resurseffektivt användande av uttjänt jäst som komponent i biobaserade material och produkter.

Förutom Spendrups Bryggeri deltar även Ragn-Sells Recycling, Akzo Nobel Adhesives, Byggelit och DS Smith Packaging Sweden i samarbetet, som sker inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Uttjänt jäst är en proteinrik restström som kontinuerligt uppstår i vår ölbryggning. Den har traditionellt gått till bönder där den använts som grisfoder eller som jordförbättring, men i det här projektet ska vi utforska om det också finns andra användningsområden. I bästa fall kan vi knyta ihop en hel värdekedja där lim skapas från vår jäst, som sedan kan användas till våra förpackningar, säger Jörgen Forsberg som är produktionschef på Spendrups Bryggeri i Grängesberg.

Under projektets gång kommer restströmmen av jäst att undersökas på olika sätt för att man ska kunna fastställa vilka delar av biomassan som skulle kunna användas till ett biobaserat lim för wellpappförpackningar och spånskivor – och hur det i så fall ska göras. Dessutom ska produktens miljöpåverkan analyseras ur alla tre hållbarhetsperspektiv: miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

– Vi vill utveckla biobaserade alternativ till dagens fossilbaserade och mer resurskrävande limmer. Projektet är ett första steg för effektivt nyttjande av jästrestströmmar. I en förlängning är det också intressant att titta på hur vattnet och lösta näringsämnen skulle kunna tillvaratas och om det utvunna proteinet skulle vara lämpligt som foder, säger Marielle Henriksson, projektledare från RISE.

Dela

Fler nyheter i Dryck och Forskning och Värdekedjan

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.