Agronods vd: ”Datadelning är nyckeln till innovation och lönsamhet”

I förra veckan blev det klart att Agronod får 50 miljoner kronor från Jordbruksverket för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Livsmedel i fokus fick en intervju med vd Emilia Liljeström om vad det betyder för innovation och livsmedelsproduktion.

I december förra året utlyste Jordbruksverket att det totalt ska satsas 120 miljoner kronor på en nationell plattform för delning av jordbruksdata. Av dessa 120 miljoner har 50 miljoner nu tilldelats bolaget Agronod, som samägs av Lantmännen, Hushållningssällskapet, Växa och LRF.

– Det här är en nyckel för att kunna öka effektiviseringen i lantbruket och nå ökad lönsamhet och hållbarhet ute på gårdarna. Och det är ett behov som har accelererat i samband med alla kriser, säger vd Emilia Liljeström.

Hur ska dataplattformen göra skillnad?
– Det är genom att samla, strukturera och dela data på ett ställe som andra aktörer sedan kan skapa nya insikter för utveckling. I dag finns det ofta ganska avancerad teknik hos många aktörer men den är inte samlad utan mer isolerad, som öar. Den här plattformen ska stötta genom att förenkla datautbyte mellan dessa öar på tvären, få olika system att ”prata” med varandra samt nya innovationer att uppstå.

Vad är det för typ av data?
– Det kan vara maskiner och system som är kopplade till djurhållning, såsom robotar för mjölkning eller att se vilket foder som har mest effekt. Det kan även handla om satellitdata som finns ute på fälten, för att bekämpa ogräs, upptäcka ohyra i ett tidigt skede eller att se vilka insatsvaror som fungerar bäst. Det kan även handla om ekonomisk data kring produktion och som är kopplad till ekonomi och hållbarhet. Genom datadelning kan man se bredden av olika aktiviteter både inom och över gården.

Finns det inte risker med att dela data på det sättet?
– Vår grundpelare är att det är lantbrukaren som ska sitta i förarsätet. Man lämnar inte ifrån sig ägandeskapet av data utan en nyttjanderätt. Vi ägs av medlemsägda företag och det här initiativet handlar om att säkerställa att delning av data sker på ett tryggt och korrekt sätt.

Finns det liknande satsningar i andra länder eller är det här unikt för Sverige?
– Det finns flera exempel på datadelning i jordbruket både i Europa och i USA också. Det är en stor fördel i vårt arbete eftersom vi både kan titta på vad som funkar samtidigt som vi kan lära av andras misstag.

När är det hela klart?
– I slutet av 2023 ska den första fasen vara klar för att testas och utvärderas. Alla våra ägare går in i det här projektet med ett otroligt stort engagemang och långsiktighet. Vi utgår ifrån att, givet ett bra resultat, vi även kan ta oss an steg två av projektmedlen.

Den 22 september håller Jordbruksverket i ett digitalt lunchseminarium om datadelning i svenskt lantbruk, där Emilia Liljeström är en av dem som medverkar.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Primärproduktion och Värdekedjan

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.