Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.

Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF), Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus, som tillsammans står för 20 procent av svensk spannmålshandel, satsar gemensamt på en digital hållbarhetsplattform där de kan kvantifiera och reducera utsläpp i sin egen värdekedja. Samarbetet har potential att minska koldioxidutsläppen med 650 000 ton, samt ge en ökad intäkt för odlare på uppemot 80 miljoner kronor.

– Systemet gör det möjligt att få betalt för miljöförbättrande åtgärder på gårdarna på ett helt nytt sätt, säger Karl Delin, vd på Varaslättens Lagerhus.

Plattformen är utvecklad av techbolaget Improvin, och som med hjälp av AI, satellitteknologi och algoritmer kan beräkna klimatpåverkan ända ned på gårdsnivå. Det innebär att lantbrukskooperativens kunder – primärt olika konsumentvarumärken – kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.

Det innebär även att man kan premiera mer gröna val, vilket leder till minskat klimatavtryck och ökad lönsamhet för lantbrukarna.

– Med hjälp av informationen i plattformen kan vi hjälpa industrin att ställa om sin förbrukning till mer hållbara odlingssystem, samtidigt som vi möjliggör för våra odlare att på ett enkelt och lönsamt sätta vara med och driva förbättringar för kommande generationer av lantbrukare, säger Erik Wildt-Persson, vd på KLF.

Avtalet är en mångårig satsning och plattformen kommer kontinuerligt att utvecklas allteftersom krav från odlare, kunder och samhället förändras.

BILDEN: Karl Delin, vd på Varaslättens Lagerhus; Erik Wildt-Persson, vd på KLF; och Jörgen Karlsson, vd på Vallberga Lantmän.

Dela