(function(b,o,i,l,e,r){b.GoogleAnalyticsObject=l;b[l]||(b[l]= function(){(b[l].q=b[l].q||[]).push(arguments)});b[l].l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i)[0]; e.data-privacy-src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,'script','ga')); ga('create','UA-11391643-12','auto');ga('send','pageview');

Senaste nyheterna om restaurang

Pandemien påverkar hela kedjans lönsamhet

Den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin visar att lönsamheten ökade inom primärproduktion, livsmedelsindustri och livsmedelshandel mellan åren 2016 och 2020. En kraftig försämring i restaurangledet på grund av pandemin bidrog till att lönsamheten i livsmedelskedjan som helhet fortsatte att minska. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

2022-03-29T18:34:49+02:0029 mar 2022|Restaurang|

Från Sverige är ny partner till Svenska Kocklandslagen

Nu står det klart att Från Sverige blir ny officiell partner till de Svenska Kocklandslagen. Från Sverige är ursprungsmärkningen för svenska råvaror, livsmedel och växter som betyder att produkten är odlad eller född och uppfödd i Sverige, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Märkningen förekommer främst inom handeln men ett långsiktigt mål är att fler [...]