(function(b,o,i,l,e,r){b.GoogleAnalyticsObject=l;b[l]||(b[l]= function(){(b[l].q=b[l].q||[]).push(arguments)});b[l].l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i)[0]; e.data-privacy-src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,'script','ga')); ga('create','UA-11391643-12','auto');ga('send','pageview');

Senaste nyheterna om primärproduktion

Kampen om kundernas plånböcker: ”Lönsamheten pressas i hela kedjan”

När köpkraften urholkas ökar konkurrensen om hushållens pengar. Resultatet blir att lågprissegmenten vinner mark i dagligvaruhandeln och att konsumenterna väljer billigare produkter, skippar ekologiskt och handlar mer av kedjornas egna märkesvaror. Det framkom under ett webbinarium om matprisutvecklingen som Svensk Dagligvaruhandel arrangerade nu i veckan.